Vi har gleden av å invitere til foreldremøte for foresatte til elever på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk.

 Skal du ta privatisteksamen i høst må du huske å melde deg opp. Oppmelding skal skje elektronisk på www.privatistweb.no i perioden 1. – 15. september.

 Om skolestart i lys av koronasituasjonen. 

 

Velkommen til skolestart mandag 17. august.

 Høsten 2020 arrangerer Utdanning Vest høstkurs.

Til toppen