Privatisteksamen våren 2024

Skal du ta privatisteksamen i vår? Husk å melde deg opp mellom 15. januar og 1. februar. 

Oppmelding gjøres elektronisk i privatistportalen.

Frist for særskilt tilrettelegging på privatisteksamen er 1. februar.

Nettskolen i Troms tilbyr eksamensforberedende kurs med påmeldingsfrist innen 28. januar (gratis tilbud).

Les mer om privatisteksamen på Troms fylkeskommunes hjemmeside.