Skolens ledelse

Skolens ledelse holder til i D-fløya i 2. etasje. Ledelsen består av rektor med fem pedagogiske ledere og en avdelingsleder.

 

  

Rektor: Tore Leonard Arnesen

Skolens øverste leder.

Tlf: 777 88410

E-post

 

  

Pedagogisk leder: Ståle Gove

Han ansvaret for eksamen, vurdering og dokumentasjon.

Tlf: 777 88411 

E-post

 

Pedagogisk leder: Inge Jøran Takøy

Han har ansvaret for elevene på Studiespesialisering og Påbygging til generell studiekompetanse.

Tlf: 777 88421

E-post

 

 

  

Pedagogisk leder: Oddbjørn Johnsen

Han har ansvaret for elevene på Bygg- og anleggsteknikk.

Tlf: 777 88414

E-post

 

  

Pedagogisk leder: Tove D. Aanstad

Hun har ansvaret for elevene på Hverdagslivstrening.

Tlf: 777 88415

E-post

 

  

Avdelingsleder: Arnfinn Hartvigsen

Han har ansvaret for skolens økonomi, infrastruktur og utleie.

Tlf: 777 88405

E-post