Skolens historie

I mars 1984 satte Troms fylkeskommune av penger til bygging av en ny videregående skole i Tromsø. Mandag 19.08.85 ble Kvaløya videregående skole offisielt erklært åpnet.

Ved skolestart i august var det ennå mye som var uferdig, så klasserom og verkstedlokaler ble stilt til rådighet ved Breivika videregående skole.

Den 9. oktober samme år foregikk flyttesjauen fra Breivika til Kvaløya, og mandag den 14. oktober var det ordinær drift i nye lokaler. Skolen startet opp med seks klasser og 57 elever på bygg- og anleggsfag, murerfag og tømrerfag.