Skolens ekspedisjon

Kontoret betjener skolens sentralbord og hjelper til å svare på spørsmål og bistår med å legge til rette for elever og ansatte.

Ekspedisjonstid

Åpningstider: mandag - fredag 10:00 - 14:00
Tlf: 777 88400
Epostkvaloya.vgs@tromsfylke.no

 

May-Eva Brox

   

 

Anne-Jorun Rørnes

     

 

Elin Olaisen

   

Tapt/funnet

Gjenstander som blir funnet eller gjenglemt på skolen, skal leveres til ekspedisjon. Der blir de oppbevart. Dersom du mister noe, bør du kontakte dem.

NB! Du er selv ansvarlig for dine eiendeler.

Legg aldri fra deg verdisaker i ulåste rom som er uten tilsyn.