Skolens ekspedisjon

Kontoret betjener skolens sentralbord og hjelper til å svare på spørsmål og bistår med å legge til rette for elever og ansatte.

Ekspedisjonstid

Mandag - fredag 10:00 - 14:00 

May-Eva Brox   

Anne-Jorun Rørnes     

Marit Ludvigsen   

Tapt/funnet

Gjenstander som blir funnet eller gjenglemt på skolen, skal leveres til ekspedisjon. Der blir de oppbevart. Dersom du mister noe, bør du kontakte dem.

NB! Du er selv ansvarlig for dine eiendeler.

Legg aldri fra deg verdisaker i ulåste rom som er uten tilsyn.

Til toppen