Visjon og verdier

Skolens visjon har levd lenge og den kommer til å leve videre. KULT er et begrep som ungdommene skjønner:

 • Kommunikasjon
 • Utvikling
 • Læring
 • Trivsel

Kvaløya videregående skole er kjent for sin profesjonalitet og faglige dyktighet, og dette gjenspeiler vår plattform:

 • vi vektlegger gjensidig respekt og tillit, toleranse, åpenhet og arbeidsglede
 • vi har et trygt arbeidsmiljø der meninger brytes og utvikling skapes
 • vi vektlegger aktiviteter som styrker samhold og trivsel
 • den enkelte elev og tilsatte gis mulighet til å videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger
 • vi synliggjør, styrker og utvider mangfoldet
 • vi vil være en inkluderende skole
 • vi styrker den kombinerte skolens egenart

Skolens mål er å ha gode faglige resultater og høy kvalitet på alt arbeid og for dette satser vi på kunnskap, utvikling, læring og trivsel.

KULT - det er Kvaløya videregående skole.