Vaktmester

Vaktmester har ansvar for vedlikeholdsoppgavene ved skolen.
Om du mister eiendeler, kan du henvende deg til dem (kontor i enden av E1-fløy, inngang på nordsiden).

VAKTMESTER

Epost: kvaloya.vgs.vaktmester@tffk.no

Sverre Christian Johansen
Ledende Vaktmester
Tlf: 777 88429
Mobil: 90 14 09 04
 John James Kabagonza
Vaktmester
Tlf: 7778427
Mobil: 46 82 37 12

 


Informasjon om branninstruks ved Kvaløya VGS

En generell informasjon hva man gjør når brannalarmen går finner du her.
Informasjon om oppstillingsplasser når brannalarmen går finner du her.
Informasjon om ansvar ved en brann finner du her.

Det er viktig at alle dokumentene leses av alle sammen på skolen.