Skolebevis

Du finner ditt digitale skolebevis i mobilappen «Visma inSchool».

Beviset vil kunne brukes som identitetskort ved for eksempel eksamen og andre anledninger.

Her kan du laste ned appen «Visma inSchool»

App Store

Google Play

Få en introduksjon til Visma in School her.