Utlånsreglement

Alle elever i videregående skole får tilbud om gratis læremidler.

Reglement for utlån av lærebøker i Troms og Finnmark fylkeskommune gjelder for alle offentlige videregående skoler i fylket.

Som elev på Kvaløya videregående skole forplikter eleven seg til å:

  • ta vare på de lånte bøkene/utstyret på en slik måte, at de ikke får unødvendig skade/slitasje
  • ikke skrive med tusj/penn, eller bruke markeringspenn og lignende i bøkene
  • levere bøkene/utstyret tilbake i ordentlig stand
  • dersom eleven ikke leverer tilbake alle bøkene/utstyret, eller at de er uforholdsmessig mye slitt i forhold til tiden eleven har hatt dem, plikter eleven å erstatte bøkene/utstyret