Ordens- og fraværsreglement

Her finner du ordens- og fraværsreglement som gjelder ved din skole.

Troms og Finnmark fylkeskommune (region Troms)


Ordensreglement
Fraværsreglement