Kontaktlærer

Kontaktlærer har ansvar for en gruppe elever, og er bindeleddet mellom skole og hjem. Kontaktlærer har et særlig ansvar for å lede arbeidet med å utvikle et godt klassemiljø, og følge opp praktiske og administrative gjøremål.

Ved skolestart får elevene vite hvem som skal være deres kontaktlærer.