Eksamenskarakterer

Karakterer offentliggjøres enten etter fellessensur, etter avholdt praktisk muntlig eller muntlig eksamen.

Hvor finner jeg  eksamenskarakter?

Elever finner eksamensresultater i Skolearena og privatister finner disse i Privatistweb. Dersom du ikke finner karakteren, ta kontakt med skolen. 

Dokumentasjon

Vitnemål eller kompetansebevis er din dokumentasjon på oppnådd kompetanse. 

Trenger du karakterutskrift eller nytt vitnemål/kompetansebevis?

Bestillingsskjemaet kan kun brukes av privatister i Utdanning vest (tidligere Troms fylkeskommune).

Dersom du ikke får til å bruke vårt elektroniske skjema, kan du sende en e-post til eksamensskolen. Du må sørge for at følgende opplysninger er med:

  • navn
  • fødselsdato eller fødselsnummer (11 siffer) hvis du bruker e-Dialog
  • leveringsadresse
  • fag, samt eksamensår og –termin

Dersom du har bestått fagopplæring og har tatt påbygging til generell studiekompetanse, må du bestille dokumentasjon hos fylkeskommunen via brev eller sikker e-post (e-Dialog).

Privatistene får sitt kompetansebevis fra den skolen de tok eksamen på, og dersom de trenger nytt vitnemål, bestiller de dette fra skolen de har avlagt utdanningen sin på.

Det er gebyr for utstedelser av:

  • duplikat
  • oversettelse av dokumentasjon