Bestille vitnemål

Dokumentasjon som skal benyttes i forbindelse med å søke på opptak til høyere utdanning, må bestilles hos den skolen der du var oppmeldt til eksamen.

Dokumentasjon som skal benyttes i forbindelse med å søke på opptak til høyere utdanning, må bestilles hos den skolen der du var oppmeldt til eksamen.

Praksiskandidater får kompetansebevis tilsendt automatisk. Om dette drøyer ut i tid, kontakter du eksamensskolen. Alle andre privatister som ønsker skriftlig dokumentasjon av sine eksamensresultater, må bestille kompetansebevis hos eksamensskolen. Bruk lenken nederst på denne sida.

Vi skriver ut alle eksamenskarakterer bedre enn "1". Dersom du har avlagt privatisteksamen flere ganger i samme fag, skriver vi ut den beste karakteren. Hvis du av en eller annen grunn ønsker å ta med fag der du har strøket, må du presisere dette i bestillingen.

Eksamensskolene er klar over fristene til Samordnet opptak og de forholder seg til det. Det er altså ingen grunn til å ringe skolene for å minne dem på at tiden er knapp.

Hvis du har avlagt eksamen i studieforberedende fag i Tromsø våren 2010 eller tidligere, er det Kongsbakken videregående skole som utsteder kompetansebeviset. For eksamener i studieforberedende fag avlagt i Tromsø etter dette, er det Studiekompetanse Tromsø (Studiekompetanse Tromsø – Troms og Finnmark fylkeskommune, Utdanning vest, Postboks 6600, 9296 Tromsø) som utsteder kompetansebevis.

  Noen foretrekker å hente kompetansebeviset selv, mens andre vil ha det tilsendt i posten. Skriv ditt valg i bestillingen.

  Vi skriver ut dokumentasjon på bokmål, nynorsk og engelsk. Leveringstiden varierer med hvor stor pågang er i forbindelse med oppmelding og gjennomføring av eksamen. For andre språk/målformer enn de nevnte, må det forventes leveringstid på inntil en måned.

  Vitnemål

  Vitnemål utstedes av den skolen der du opprinnelig var elev. Dersom dette er en offentlig skole i Troms og Finnmark fylkeskommune, trenger du ikke kompetansebevis da alle skolene i fylkeskommunen har tilgang til eksamenskarakterene fra privatisteksamen. Har du tatt alle fagene som leder til studiekompetanse som privatist i dette fylket, er det vi som utsteder vitnemålet. Dersom du har din opprinnelige videregående skole i et annet fylke, må du sende bekreftet kopi av kompetansebeviset ditt dit.

  Kompetansebevis

  Kompetansebeviset brukes til å dokumentere at fagkravene til generell studiekompetanse etter opptaksforskriftens § 2−1 (23/5-regelen) er dekket, eller for å dokumentere karakterforbedring.

  NB! Bruk en bekreftet kopi når du søker på et studium. Ikke send fra deg originalen fordi utskrift av duplikat koster 400 kroner.

  Frist for bestilling

  Du må påregne leveringstid ved bestilling av kompetansebevis. De som trenger dokumentasjon med innleveringsfrist 1. juli til Samordna opptak, må bestille kompetansebevis senest 1. juni. Dersom du bestiller etter denne fristen, kan vi ikke garantere at kompetansebeviset rekker fram i tide.

  Trenger du nytt vitnemål, må du bestille i god tid hos din gamle videregående skole. Et vitnemål er mye mer komplisert å lage enn et kompetansebevis.

  Vær oppmerksom på tidsfristen dersom du søker om fritak fra norsk sidemål. Søknad om fritak har samme frist som oppmeldingen. Dersom du søker om fritak etter fristen, vil søknaden bli behandlet i den grad vi har kapasitet.

  Innsending av vitnemål eller kompetansebevis

  Fristen for innsending av vitnemål eller kompetansebevis til Samordna opptaks finner du på deres nettside.

  Bestillingsskjema

  Bestillingsskjemaet kan kun brukes av privatister i Utdanning vest (tidligere Troms fylkeskommune).

  Dersom du ikke får til å bruke vårt elektroniske skjema, kan du sende en e-post til eksamensskolen. Du må sørge for at følgende opplysninger er med:

  • navn
  • fødselsdato eller fødselsnummer (11 siffer) hvis du bruker e-Dialog
  • leveringsadresse
  • fag, samt eksamensår og –termin

  Dersom du har bestått fagopplæring og har tatt påbygging til generell studiekompetanse, må du bestille dokumentasjon hos fylkeskommunen via brev eller sikker e-post (e-Dialog).

  De som går på PB4 og har fagbrev skal få utskrevet sitt vitnemål av fylkeskommunen i det fylket de tok fagbrev. For Troms og Finnmark bestiller de vitnemål her.