Vitnemål-bestilling for elever med fagbrev

Elever som har bestått Påbygning til generell studiekompetanse etter bestått fagopplæring med fag-/svennebrev må bestille vitnemål via fylkeskommunenes nettside.

Elever som har bestått Påbygning til generell studiekompetanse etter bestått fagopplæring med fag-/svennebrev må bestille vitnemål via fylkeskommunenes nettside her.

Dette gjelder ikke de som har bestått Påbygning til generell studiekompetanse etter bestått yrkeskompetanse som ble avsluttet med Vg3 i skole uten fag-/svenneprøve (f.eks hudpleie, tannhelsesekretær, helsesekretær, apotektekniker). 
Avgiverskolen (der de fullførte Vg3) skal i disse tilfellene utstede vitnemål.

De som har hatt lærekontrakt i annet fylke enn Troms må kontakte dette fylket for å få utstedt vitnemål.

Bestillingsfrist: 15.mai.