Invitasjon til foreldremøte for VG1

Invitasjon til foreldremøte for VG1 Bygg- og anleggsteknikk og VG1 Studieforberedense utdanningsprogram

Da er vi i gang med vår-terminen, og elevene skal nå søke skoleplass for neste år med søknadsfrist 1. mars.

Vi inviterer derfor til foreldremøte for å kunne gi mest mulig informasjon om veien videre, slik at elevene sammen med dere har et godt grunnlag for videre valg og innsats siste halvdel dette skoleåret.

Tirsdag 7. februar kl. 18:00 i Kantina

På møtet vil det bli gitt orientering om søkeprosessen, og hvilke muligheter for valg av programområde/programfag for eleven til neste skoleår. Det vil i tillegg være mulig å få snakke med kontaktlærer.

Det er anledning for elevene å være med på møtet.

Vi ser frem til å møte dere og ønsker dere velkommen!


hilsen

Tore Arnesen
Rektor, Kvaløya VGS
Mob 91 33 04 34

Til toppen