Yrkes- og studiekompetanse (YSK) og tekniske allmennfag (TAF)

YSK/TAF er et 4-årig utdanningstilbud som fører til fag-/svennebrev og spesiell studiekompetanse.

Hva er YSK/TAF innenfor bygg og anleggsteknikk?

YSK/TAF er et opplæringsløp som i løpet av fire år gir eleven/lærlingen både yrkes- og studiekompetanse som omfatter Vg1 bygg og anleggsteknikk, Vg2 byggteknikk og Vg3 innenfor valgt utdanning.

Eleven tegner kontrakt med bedriften fra tredje år og avlegge fagprøve etter fire år. Parallelt med opplæringen i bedrift får eleven opplæring i skole i felles programfag og fellesfag.

YSK/TAF er et tilbud for elever som sikter seg mot høyere utdanning ved starten av opplæringsløpet, men som også ønsker en yrkesfaglig utdanning i bunn. Elevene får fag-/svennebrev og generell studiekompetanse, eventuelt med fordypning i realfag i tillegg.  Elever på YSK/TAF følger skoleruten som elev og har vanlig ferieår som lærling.

Følgende fag kan være aktuell – dette beror på hvilken bedrift som gir tilbud om TAF-plass:

  • Betongfaget
  • Tømrerfaget

Utdanningen gir en unik kombinasjon mellom teori og praksis

Utdanningen veksler mellom opplæring i skole og bedrift som fører til fag-/svennebrev og spesiell studiekompetanse.

De to første årene er det undervisning på skolen med mulighet for utplassering i bedrift i faget YFF.

Det tredje året er det undervisning i tre dager pr. uke og opplæring i bedrift i to dager pr. uke.

Det siste året er det tre dager opplæring i bedrift pr. uke og to dager med undervisning.

Hvordan gjennomføre YSK/TAF?

Opplæringen går over fire år, med vekselvis opplæring i skole og bedrift fra 2. år.

1. og 2. året er man definert som elev.

3. og 4. året er man definert som lærling og skriver lærekontrakt med bedriften.

Eleven/lærlingen følger arbeidstiden til bedriften 3-4 året. Dvs. at eleven/lærlingen følger bedriftens arbeidsår i forhold til ferieavvikling.

Eleven/lærlingen lønnes av bedriften.

Hva skjer etter YSK/TAF perioden?

Du kan:

  • avslutte arbeidsforholdet
  • studere videre
  • søke om stipend fra lærebedriften til videre utdanning
  • fortsette som fagarbeider i lærebedriften eller annen bedrift

Opptak til YSK/TAF

Karakterer fra ungdomsskolen, med minimumskrav innenfor matematikk og natur- og miljøfag.

Se forøvrig presentasjon YSK/TAF-tilbudet (PPTX, 74 kB)