Hverdagslivstrening

Dette er en linje for deg som har nedsatt funksjonsevne og trenger omfattende tilrettelegging i alle fag. Her vil du få opplæring i hverdagslivets ferdigheter, for eksempel matlaging og husstell.

Utdanningsløp

Vg1

  • vi blir kjent, viderefører opplegg fra ungdomsskolen og prøver gradvis ut nye fag, f.eks. vedproduksjon, veving m.m.

Vg2 og Vg3

  • vi jobber videre med grunnleggende ferdigheter og fokuserer i økende grad på hva du skal gjøre etter videregående. Hospitering på relevant arbeidsplass om mulig.

Hvorfor velge Kvaløya videregående skole?

Ved Kvaløya VGS vil du være en del av et fellesskap med over 550 elever og 100 lærere. Skolen er kjent for trygghet og trivsel, der både elever, lærere og ledelse sammen bidrar til å utvikle et godt skolemiljø.

Sammen sørger vi for at du trives, får muligheten til å nå dine mål og realisere dine drømmer. Ved Kvaløya VGS ligger alt til rette for at du får en lærerik hverdag og kunnskapen du trenger på veien videre i livet.

Kvaløya VGS er den videregående skolen i Troms som tilbyr Hverdagslivstrening.

Søk skoleplass

Fag:

  • Arbeidsopplæring og skapende ferdigheter (med bl.a. musikk og forming)
  • Hverdagslivsferdigheter
  • Sosiale ferdigheter
  • Norsk/kommunikasjon
  • Matematikk, natur og samfunnsorientering
  • Kroppsøving
  • Valgfrie programfrie - utplassering/hospitering

Veien videre

Vi har yrkesrettede fag som tar utgangspunkt i arbeidsoppgaver som utføres på ulike arbeidsplasser med varig tilrettelegging eller dagsenter, slik at du er godt forberedt til det du skal gjøre etter videregående.

Til toppen