Pedagogisk plattform

Kvaløya videregående skole legger vekt på høy faglig kvalitet i undervisningen. Sammen sørger vi for at hver enkelt elev får muligheten til å nå sine mål og realisere sine drømmer.

Vi tror god trivsel gir god læring. Vi vil derfor være bevisst på å skapet et trygt skolemiljø med trivsel og læring i sentrum.