Handlingsplan og styringsdokumenter

Skolen forholder seg til en rekke lover og forskrifter. Skolens planer baseres på overordnede læreplaner og styringsdokumenter.

Overordnede læreplaner finnes på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

Videregående opplæring