Handlingsplan og styringsdokumenter

Skolen forholder seg til en rekke lover og forskrifter. Skolens planer baseres på overordnede læreplaner og styringsdokumenter.

Overordnede læreplaner finnes på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.

Videregående opplæring

Til toppen