Privatisteksamen høsten 2020

Klikk for stort bilde Skal du ta privatisteksamen i høst må du huske å melde deg opp. Oppmelding skal skje elektronisk på www.privatistweb.no i perioden 1. – 15. september.

Din oppmelding blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

For mer informasjon se www.privatistweb.no, les mer på Troms og Finnmark fylkeskommune sine sider om privatisteksamen, eller kontakt skolen.  

Viktig informasjon!

Når du melder deg opp i privatistweb må privatister i tidligere Troms fylkeskommune velge «Troms og Finnmark fk (Troms fk)» og privatister i tidligere Finnmark fylkeskommune velge «Troms og Finnmark fk (Finnmark fk)»

Meld deg opp til privatisteksamen her

Til toppen