Plan for de to første ukene i 2022.

 

  • Undervisning for enkeltelever kan avvike fra denne oversikt
  • Reserverom for de klassene/gruppene som har mange elever er tilgjengelig. Bookes ved behov.
  • Det må tas høyde for at noen av elevene kan være i karantene ved skolestart. Dvs de må få tilgang på undervisningsopplegg.
  • Det kan komme justeringer på uke 2 i denne oversikten.
  • Alle endringer ligger i timeplanen. Når det er digital undervisning er rom erstattet med Teams

Melding fra smittevernoverlegen i Tromsø kommune ang. testing ved skolestart etter nyttår:

Til barn og foresatte i barnehager, ungdomsskoler og videregående skoler i Tromsø.

Det har vært mye snakk om testing av barn før oppstart i barnehager eller skoler etter juleferien. Bakgrunnen for dette er å unngå at smitte som har spredt seg i ferier skal komme inn i barnehager og skoler.

Utfordringen med en slik testing er at kommunen ikke har nok tester til at alle kan bli testet på denne måten.

De siste ukene før jul har vi sett mye smitte på barneskoler. Det har vært vesentlig mindre smitte på ungdomsskoler og videregående skoler. Sannsynligvis på grunn av god vaksinasjonsdekning her. Det har vårt enkelte utbrudd i barnehager, men disse har man stort sett klart å håndtere godt og få avsluttet raskt.

Tromsø kommune har derfor valgt å prioritere testing ved oppstart for elever og ansatte i barneskoler (1. – 7. klassetrinn).

Det betyr at barnehager, ungdomsskoler og videregående skoler starter opp som vanlig uten et opplegg for testing.

Vi vil minne på at det fremdeles er viktig at barn som har tegn på luftveisinfeksjon holder seg hjemme til de er friske. Samt tar en covid-19-test. Enten selvkjøpt eller som dere har fått utdelt fra kommunens testsenter. Mer info om utdeling av tester finner dere på kommunens nettsider.

Dersom det skulle oppstå smitte i barnehagen eller på skolen vil dette bli håndtert på samme måte som før jul. Det betyr også at jevnlig testing kan bli innført dersom smittespredningen blir omfattende.

Vi ber om forståelse for at vi ikke kan tilby testing for alle og ønsker dere ellers et godt nytt år og velkommen tilbake i barnehage eller på skole i 2022.

Til toppen