Invitasjon til foreldremøte

Invitasjon til foreldremøte for foresatte til elever på VG1 Bygg- og anleggsteknikk og Studiespesialisering.

Da er vi i gang med nytt skoleår og vi har gleden av å invitere til foreldremøte for foresatte til
elever på VG1 Bygg- og anleggsteknikk og Vg1 Studiespesialiserende utdanningsprogram.

Formålet med dette foreldremøtet er å knytte kontakt mellom skolen og dere foresatte slik at vi i sammen skal kunne ha en god oppfølging av eleven i løpet av opplæringstiden.

Vi må begrense antall foresatte til en pr. elev. Dette på grunn av at skolen er på gult tiltaksnivå.

Tid: Torsdag 16. September kl 18:00
Sted: Kvaløya videregående skole

Vi dele oppmøte for å unngå store forsamlinger.

  • Foresatte for elever på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk møter på skolen auditorium.
  • Foresatte for elever på Vg1 Studiespesialiserende utdanningsprogram møter i skolens kantine

Her vil dere får felles informasjon om skolen.
Deretter deler vi oss klassevis slik at dere blir kjent med kontaktlærer, som har ansvaret for kontakt mellom skole/elev og foresatte.

Det er viktig at vi får til et godt samspill mellom skole og hjem slik at vi sammen kan støtte opp
om ungdommens skoleår. Vi håper derfor at flest mulig har anledning til å delta.

Vi ønsker vel møtt.

Med hilsen

Tore Leonard Arnesen
Rektor
 

Til toppen