Invitasjon til foreldremøte Vg2

Invitasjon til foreldremøte for foresatte til elever på Vg2 Bygg- og anleggsteknikk og Vg2 Studiespesialisering.

Da er vi i gang med nytt skoleår og vi har gleden av å invitere til foreldremøte for foresatte til
elever på Vg2 Bygg- og anleggsteknikk og Vg2 Studiespesialiserende utdanningsprogram.

Formålet med dette foreldremøtet er å knytte kontakt mellom skolen og dere foresatte slik at vi i sammen skal kunne ha en god oppfølging av eleven i løpet av opplæringstiden.

Tid: Mandag 19. September kl 18:00
Sted: Kvaløya videregående skole

Oppmøte i skolens kantine.

Her vil dere får felles informasjon om skolen.
Deretter deler vi oss klassevis slik at dere blir kjent med kontaktlærer, som har ansvaret for kontakt mellom skole/elev og foresatte.

Det er viktig at vi får til et godt samspill mellom skole og hjem slik at vi sammen kan støtte opp
om ungdommens skoleår. Vi håper derfor at flest mulig har anledning til å delta.

Vi ønsker vel møtt.

Med hilsen

Tore Leonard Arnesen
Rektor

Til toppen