Informasjon til elever og foreldre ved overgang til jevnlig testing mot covid-19

På grunn av mye smitte på skolen har smittevernlegen besluttet at vi går over til et system med jevnlig testing over tid. Dette innebærer at alle elevene i de berørte klassene gjennomfører hjemmetest to ganger i uka.

Tromsø 7. september 2021

På grunn av mye smitte på skolen har smittevernlegen besluttet at vi går over til et system med jevnlig testing over tid.
Dette innebærer at alle elevene i de berørte klassene gjennomfører hjemmetest to ganger i uka. Dette vil da pågå over flere uker.

Testene skal gjennomføres på følgende dager:
1. Søndag kveld eller mandag morgen
2. Onsdag kveld eller torsdag morgen

Denne typen testing gir noen fordeler.

For det første er erfaringene fra andre steder at det er en god måte å slå ned smitten på. Det vil gå et par uker før effekten kommer, men jevnlig testing er mer effektivt enn det tradisjonelle opplegget med smittesporing og karantene.

For det andre vil det skape mer ro rundt smittehåndteringen, og elevene slipper å forholde seg til stadig nye beskjeder om hvilke tester som skal tas når.

Vi vil sørge for at utlevering av tester skjer fra skolen slik at dere slipper å hente testene selv.

Hva gjør man hvis testen er positiv?
Ved positiv test må man kontakte koronatelefonen.
Oftest enklest å komme gjennom på ettermiddagstid.
Dette har ikke absolutt bråhast.
Men en positiv prøve må verifiseres med en pcr-test.

Trenger de som har hatt sykdom eller er vaksinert å teste seg?
I en uoversiktlig situasjon er det en anbefaling at alle tester seg.
Også vaksinerte eller tidligere syke kan bli smittet.

Kan man ta testen på skolen?
I utgangspunktet legger vi opp til hjemmetest.
Så vil etter hvert vurdere hva som er den beste løsningen dersom dette blir aktuelt.

Hvor lenge skal man holde på med slik testing?
Man gjennomfører testingen til man har hatt en uke uten at noen har testet positiv. Det er da vanskelig å si på forhånd hvor lang tid det tar, en erfaringsmessig må man kanskje regne med 3-4 uker.


Vennlig hilsen

Tore Leonard Arnesen
Rektor

Til toppen